SHIMANO
  
:   
Aspire Silk shock - . Silk Shock .
():
50
():
0,06
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,20
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,18
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,10
470 .
: SHIMANO
():
30
():
0,185
470 .
: SHIMANO
():
30
():
0,165
470 .
: SHIMANO
():
30
():
0,145
470 .
: SHIMANO
():
30
():
0,145
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,08
470 .
: SHIMANO
():
30
():
0,125
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,145
470 .
: SHIMANO
():
50
():
0,165
470 .
: SHIMANO
: 14
cookie . , IP- . , .